Personeels- en organisatie advies

HRMeesters verbindt medewerkers met uw bedrijfsstrategie

Bedrijfsgroei en organisatieveranderingen leveren nieuwe vraagstukken op. Wij helpen u om uw medewerkers mee te nemen in uw organisatie ontwikkeling. Onze HRMeesters zijn kritische sparringpartners die meedenken vanuit de kansen die het menselijk kapitaal uw bedrijf biedt. Vanuit die visie adviseren we u bij vragen over organisatieverbetering, bedrijfsgroei, cultuurverandering, structuur en leiderschap.

 
Veranderingen regisseren

Leer hoe u uw medewerkers kunt binden en boeien en de verbinding legt tussen uw bedrijfsstrategie, personeel en productie. Wij ontwikkelen voor u HR instrumenten die passen bij uw bedrijf of organisatie. Vaak worden zaken als een vast contract, flexibel inzetbare uren of thuiswerken niet als prioriteit gezien, terwijl deze aspecten voor uw medewerkers ontzettend belangrijk zijn. Daarnaast zijn niet-tastbare zaken, zoals waardering voor wat de medewerker doet of de ruimte die hij krijgt om zelf initiatief te tonen, voor medewerkers van groot belang. Wij helpen u om de veranderingen te regisseren. Als medewerkers merken dat u oor en oog voor ze heeft, groeit hun waardering voor het bedrijf en werkt u sámen aan de bedrijfsgroei.

 
Werkwijze

Geen goed advies zonder ons te verdiepen in uw bedrijf. Wij leven ons in op de vraagstukken waar u tegenaan loopt. We onderzoeken en analyseren wat er speelt. Hoe gaan leidinggevenden en medewerkers met elkaar om? Wat is uw rol als eigenaar of directeur daarin? Het resultaat van deze analyse leidt tot hele frisse inzichten. Met die inzichten creëren wij oplossingen die passen bij uw specifieke situatie. Met HRMeesters krijgt u een gesprekspartner met een sterk inlevingsvermogen. We achterhalen de vraag achter uw vraag en denken mee in creatieve oplossingen.

Hoe kan ik groeien zonder toename in personeelsomvang?
Hoe behoud ik mijn goede werknemers?
Wat is de juiste verhouding tussen vast en flexibel?
Hoe verander ik mijn organisatiecultuur?
Hoe zorg ik voor acceptatie van bedrijfswijzigingen?
Hoe bepaal ik mijn strategie?
Hoe wijzig ik de bedrijfsstructuur?
Vorige slide
Volgende slide

Vrijblijvend advies

Proef hoe wij werken in een kennismakingsgesprek waarin we uw doelstelling en de route daar naartoe bespreken. Aan de hand daarvan bent u geheel vrij te kiezen voor verder advies. En misschien blijkt dat u prima op weg bent en verder kunt zoals u nu doet.

Bel Louise Voermans op 06 46161764 of mail naar louise@hrmeesters.com